čeština
Deutsch
English
English (UK)
español
italiano
svenska
 
Kontakt Linde-mh.com

Lika individuell som Dina applikationer - den nya E20-E50 serien.

 
STYRKA
PRESTANDA
MANÖVRERBARHET
 
 

E35 - E50 Upp till 5 ton

Tyngdpunktscentrum 600mm:
Kapacitet upp till 5 ton.
Linde tvåmotordrift.
Kompakta versioner tillgängliga för trånga utrymmen.
 
 
 

E20 - E35 Hög modell

Tyngdpunktscentrum 600mm:

Förbättrad sikt vid höga laster.
Mer restkapacitet speciellt vid
bruk av tillsatsaggregat.
 
 

E20 - 35 Låg modell

Tyngdpunktscentrum 500mm:
2.080 mm truckhöjd, idealisk för låga utrymmen
Enklare in och utsteg ur trucken.
Endast Linde kan erbjuda låga modeller som standard
E35 - E50 Upp till 5 ton E20 - E35 Hög modell E20 - 35 Låg modell