čeština
Deutsch
English
English (UK)
español
italiano
svenska
 
Hem Produktserie Nerladdningar Kontakt Linde-mh.com
Det finns nu en ny elektrisk truckserie med ännu högre prestanda: E20-E50.

Varhelst du använder dessa unika nya E-truckar, har vi en modell som exakt är anpassad efter dina behov - från den övergripande truckstorleken och specifika måtten till system som assisterar handhavandet och mer än så. Låt oss visa dig de ekonomiska fördelarna med en gaffeltruck från Linde.
Som du snart kommer att upptäcka är varje truck från Linde TOPPEN för ditt jobb.
E20 - 35 Låg modell
E20 - 35 Låg modell
Låga modeller som Linde standard:
TP 500mm:

2080 mm truckhöjd: idealisk vid låga portgångar och trånga utrymmen.
Idealisk vid plockning och packning
Låg stolshöjd för lättare insteg
E20-35 kompakt
Kompakta modeller:
- Separat modell för trånga utrymmen och smala gångar
- Utmärkt drifttid i batteriet
- Mindre batteri, tack vare förbättrad energihantering.
E20-35L standard
Standardmodeller:
- Längre truckar har större batterier
- Längre batteritid, vilket frigör reservkraft
 
 
Tillbaka
Video
E20 - E35 hög modell
Höga modeller som Linde standard: TP 600mm

Högsta lyftkapacitet - mer restkapacitet
Går fortfarande in i vanliga containrar, trots truckens höjd
Förbättrad sikt vid högre laster
Förbättrad batterikapacitet
E20 - E35 kompakt
Kompakta modeller:
- Separat modell för trånga utrymmen och smala gångar
- Utmärkt drifttid i batteriet
- Mindre batteri, tack vare förbättrad energihantering.
E20 - E35L standard
Standardmodeller:
- Längre chassin rymmer större batterier
- Längre batteritid, vilket frigör reservkraft
- Standard poolbatterier kan användas i de höga modellerna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Höjdpunkter

Typvariation

Passar bra med bättre passform, Linde:
Vi är den enda leverantören i världen kapabel att leverera varje modell i sortimentet i en låg version - idealiskt för låg entréer, containerlastning och situationer där föraren har behov att upprepade gånger gå på och av fordonet, såsom plockning och packning. För maximal flexibilitet kan vi mixa och matcha modellspecifikationer till era behov: Välj mellan "låg och kompakt", "låg och standard", "hög och kompakt" eller "hög och standard".
 • För riktigt trånga utrymmen och ultimat manöverförmåga, rekommenderar vi våra kompakta modeller.
 • För maximal batterikapacitet och driftstider rekommenderar vi de längre modellerna.

  Flertal batteribytesmetoder

  Vi ansåg att bara göra batteribyten så enkla och flexibla som möjligt var inte tillräckligt. Så oavsett om du byter batteri eller bara vill ladda den kan du nu planera dina drag exakt: displayen visar med minutprecision hur länge du kan fortsätta köra trucken. Den nya Linde E20-E50 syftar till att lösa alla dina behov när det kommer till batteribyten. Så Linde är ensamma om att erbjuda dig möjlighet att byta batteriet uppifrån eller från sidan
  Se mer information: Batterihantering

  Anpassningsbara driftslägen

  Individuellt anpassningsbar för prestandabehovet
  Det finns tillfällen när du inte behöver topprestanda, så därför kommer varje modell med två driftslägen som standard. Dessa kan väljas allt efter behov. Denna standard gör att du kan hitta en perfekt balans mellan prestanda och energibesparing. Gaffeltrucksprovning - där truckar testas genom standardiserade steg för att se hur de utför de olika dagliga lasthanterings-
  uppgifterna enligt certifiering från Tysk teknisk provningsanstalt (TÜV) - ger imponerande resultat jämfört med tre konkurrenter: Lindetruckar är i särklass den snabbaste och mest kraftfulla i alla driftsätt!

  Komfortversion av förarskydd

  Under utvecklingsprocessen av den nya E-truckgenerationen, insåg Linde kraven för en ökad höjd över huvudet. Fler och fler företag tvingar sina förare att bära hjälm under sin arbetstid, och därmed är inte standarden för frigång vid huvudet tillräckligt.
  Linde vill dock inte missa förmågan att hantera standardcontainer och har därför som europeisk marknadsledare beslutat att utöka modellutbudet igen. Kunder kan beställa varje modell av den nya serien E20-E35 med en "komfortversion" av förarskyddstaket, där den inre höjden ökats med 80mm för bästa möjliga frigång över huvudet.

  Service

  Den kostnadsbesparande effektiviteten i 387/388 serien bevisas av ökad tillgänglighet mellan underhållstillfällen
  Drivaxeln innehåller:
  - Motorer med trefasteknologi
  - Reduktionsväxlar
  - Bromsar
  Alla dessa är underhållsfria
  Vid den första 1000 timmars servicen byts drivväxelolja och efter 3.000 drifttimmar (eller 2 år) sker kontroll av tiltcylindrar och fjädringselement samt byte av andnings-, sug- och tryckfilter.
  Hydraulolja behöver bara bytas efter 6.000 drifttimmar
  eller 4:e år

  Prestanda

  Kombistyraxel

  Den nya generationen av Linde E-truckar drar nytta av fördelarna med en optimerad tyngdpunkt, lång hjulbas och en högt infästad kombistyraxel. Den höga vridpunkten i kombiaxeln minskar de brytande krafterna med c:a 30% jämfört med konventionella truckar. Detta möjliggör även att placera styrcylindern inne i motvikten, skyddad mot damm och stötar. Kombiaxeln gör det möjligt att vrida styrhjulen till 104°.
  Detta ger den fyrhjulig 387 serien en manöverförmåga som en trehjulig truck och stabiliteten i en truck med fyra hjul, för maximal mångsidighet och utnyttjande.

  Dubbel drivning

  Framhjulsdrift med två motorer för en aktiv styrning

  Du märker de unika fördelarna med en Linde gaffeltruck så fort du lyfter en tung last ur ställaget, backar och vrid ratten till ändläge . Bakhjulen kanar inte (vilket är vanligt med konkurrenter), de styr aktivt med dig.
  Denna aktiva styrfunktion uppnås med hjälp av en sensor som övervakar styrutslaget. När bakhjulens vinkel överstiger 70°, blir motorn på insidan av kurvan aktiverad i motsatt riktning för att samverka med styrrörelsen. Trucken vänder sedan runt en punkt i mitten av framaxeln - i stället för utanför vändradien. Detta minskar också däckslitaget och energiförbrukning.

  Antispinn

  Antispinn - som standard

  Lindes tvåmotordrift har banat väg för den första trucken med antispinn. Halt underlag? Inga problem. Driveffektsystemet omfördelar kraften individuellt mellan de två motorerna så att även om ett av hjulen börjar slira har trucken optimal drivning - oavsett väder.
  Antispinn:
  Antispinnsystem jämför rotationshastigheten i drivhjulen. När skillnaden ökar, kommer varvtalet att regleras i drivkontrollenheten.
  Elektronisk differentialspärr:
  Om kontrollmodulen upptäcker att ett drivhjul spinner på halt underlag (t.ex. is) minskas effekten och hjulet med grepp får hela vridmoment.

  Stativ

  Innovativt stativkoncept
  Lyftstativet är monterat direkt på drivaxeln med underhållsfria sfäriska lager och axeln är isolerade från chassit med fjädrande gummielement. Vridkrafter från lyftstativet överförs därför direkt till drivhjulen. Inga direkta krafter överförs till chassit längre.
  Elektronisk änddämpning av tiltfunktion
  Tiltfunktionen är elektroniskt övervakad och änddämpad. Tack vare änddämpade tiltrörelser har mekaniska stopp i ändlägen eliminerats.
  Enastående sikt
  Toppmonterade tiltcylindrarna möjliggöra användning av smalare stativprofiler. Lyftcylindrar är monterade bakom stativbalkarna.

  Säkerhet

  Automatisk parkeringsbroms

  Säkra stopp på lastramper tack vare den automatiska parkeringsbromsen
  Sparar värdefull energi som annars skulle förbrukas i motströmsbromsning! Om trucken stannar aktiveras parkeringsbromsen automatiskt. Kör iväg lika smidigt igen, helt enkelt genom att trycka på körpedalen.

  Toppmonterade tiltcylindrar

  Toppmonterade tiltcylindrar är inte inbyggd i Lindetruckar bara för syns skull - dessa utnyttjar fysikens lagar.
  Längre hävstångsverkan resulterar i mindre kraft, utsätter stativprofiler för motsvarar mindre belastningar. Som ett resultat kan stativprofiler göras smalare och maximera sikten för föraren. Dessutom erbjuder detta stativkoncept en elektronisk kontroll och dämpning av tiltfunktionen.

  Linde Forklift Data Management

  Med det moduluppbyggda Linde Forkliftdata Management systemet (LFM) kan du effektivt hantera åtkomsten till din gaffeltrucksflotta.

  Beroende på användningsbehovet, är det möjligt att välja mellan flera produktmoduler :
  Grundmodulen LFM, Linde Forkliftdata Management, levererar ett analyserbart åtkomstsystem för gaffeltruckar.
  Tilläggsmodul LFM Usage Analysis levererar rapporter om de viktigaste prestandaegenskaperna.
  Tilläggsmodul LFM Load Indicator möjliggör en jämförelse av de belastningsnivåer truckarna upplever.

  Ytterligare funktioner:
  - Begränsning av körtillståndets giltighet
  - Reducerad körhastighet för otränad personal*
  - Meningsfull underhållsplanering
  - Transparens i gaffeltruckens användningsdata
  * inte tillgängliga för alla trucktyper

  Linde Driver Assistant

  Vår Linde förarassistent vet ett par saker om snäva kurvor:
  Kör du för fort runt ett hörn kommer det automatiskt att bromsa trucken åt dig. Ser till att allt följer med runt varje hörn och hamnar på rätt plats – snabbt, säkert och smidigt.
  Elektronisk styrvinkelsensorn minskar automatiskt körhastigheten proportionellt när trucken tar en kurva.

  Innovativt bromssystem

  Om du vill erbjuda de bästa gaffeltruckarna i form av prestanda, har du också att erbjuda det bästa när det gäller bromsar. Som ledare inom innovationer har Linde därför utvecklat ett bromssystem med två bromskretsar som överensstämmer med StVZO (jmf Vägtrafik-
  förordning). En fördel kan ses i bromsegenskaperna när NÖDSTOPPSBRYTAREN trycks in. Denna teknik hanterar bromstrycket på ett sådant sätt att lasten förblir kvar på gafflarna. På konkurrentmodeller glider lasten av gafflarna vid dessa kritiska ögonblick och kan bli en allvarlig fara.

  Effektivitet & tillförlitlighet

  Linde Load Control

  De kombinerade fördelarna med Linde lastreglering och Linde original reglerventil

  Många har försökt att kopiera utseendet och känslan i Linde Load Control men funktionellt sett är det helt enkelt oefterhärmligt. Att kombinera den slitagefria koordinatspaken med Lindes manöverventil var en formel för framgång.
  Hastighetsparametrar för lyft, sänk och tilt kan av Linde servicetekniker justeras för att passa individuella applikationer. Detta ger föraren en möjlighet att manövrera stativfunktionerna med minsta handrörelse, millimeter för millimeter.

  LED

  Tillförlitlig LED-teknik

  Vi använder nu långlivad LED-teknik i våra truckar, även i arbetsstrålkastarna - upp till 20.000 timmars användning, inte att förglömma all den energi dessa högintensiva belysningar sparar.

  Två körpedaler

  Linde två-pedalssystem, för helt avslappnat arbete i en bekväm ställning

  Lindes unika två-pedalsystem tillåter steglös, snabb och exakt färdriktningsändring. Enkel funktion, höger pedal för körning framåt, vänster för motsatt riktning. Trucken bromsar automatiskt in när en körpedal släpps till neutral.

  Reglerenhet med integrerad redundans

  Säkert reglersystem - redundant säkerhet tack vare dubbla processorer

  Lindes gaffeltruckar kommer alla med aktiva säkerhetsfunktioner, såsom dubbla processorer i reglerenheten. Samtliga säkerhets-
  relaterade signaler - till exempel drivning och lyft – har redundant övervakning. På så sätt, även i den osannolika händelsen att en falsk signal kommer från ena processorn, blir reglerkommandot stoppat. Även de ultra-stabila aluminiumhöljena runt reglerenheterna ger sin egen unika form av passiv säkerhet.

  Gafflar

  Lindes lyftgafflar för optimal stabilitet

  Lindes gafflar garanterar en optimal lastkapacitet och säkerhet med alla gaffeldimensioner. De smidda gaffelupphängningarna är breda för att få en jämn belastningsfördelning på gaffelvagnen. Tack vare extra material på utsatta ställen garanteras minimal deformation och en lång livslängd

  Tillgänglighet:

  - ISO klass 2 gafflar upp till 1.800 mm längd
  - ISO klass 3 gafflar upp till 2.000 mm längd

  Strömbrytare

  Lättmanövrerade strömställare i takpanelen:

  Robusta vipptrömställare för körljus, arbetsljus, vindrutetorkare och andra funktioner. Brytarna är monterade i hyttaket för att vara inom bekvämt räckhåll för föraren.

  Komfort

  Armstöd

  Det nya ergonomiska armstödet

  Det helt nydesignade armstödet är nu lättare och snabbare att justera både horisontellt och vertikalt med en snabb enkel rörelse av justeringsratten. Det integrerade förvaringsfacket har gott om plats för en mobiltelefon, handskar, plånbok och liknande saker.

  Säte

  Den nya förarstolen - allround komfort för alla

  Tack vare extra stoppning och en bredare sittdyna lämnar det optimerade sätet inget övrigt att önska, även luftfjädring.

  Realtidsindikering

  Displayen visar nu återstående körtid per minut

  Körtidsindikeringen i displayen visar det exakta antalet minuter du kan fortsätta köra trucken innan du behöver byta eller ladda batteriet. Denna information är möjlig tack vare det faktum att Linde har ett unikt sätt att mäta ström och spänning.

  Isolerat förarutrymme

  Nya världar av skydd:

  Genom frikoppling av drivaxel och stativ, optimering av alla isoleringspunkter är förarutrymmet skyddat från vibrationer, stötar och ljud - bidrar till att förebygga trötthet hos föraren även under långa och hårda skift.
  - Minimerar vibrationer, stötar och brytkrafter till chassit
  - Stativ- och drivaxelvibrationer samt krafter från laster överförs direkt ner på drivhjulen och ger en lugn och stressfri arbetsmiljö
  - Bäst i klassen när det gäller helkroppsvibrationer

  Dokumenthållare

  Skrivbrädet utformat för både högerhänta och vänsterhänta
  Det nya skrivbrädet är monterad på en individuellt justerbar hållare och kan, tack vare magneterna integrerade i hållaren, enkelt lossas. LED-lampor garanterar en god läsbarhet.

  Rattstång

  Rattstång med justerbar lutning

  Rattstångens lutning är justerbar som standard. För att varje förare ska hitta en optimal ergonomisk körställning finns en teleskopisk rattstång som tillval.

  Batterihantering

  Vertikalt batteribyte

  Enkelt batteribyte från ovan

  Vi ansåg att enbart göra batteribyten så enkla och flexibla som möjligt inte var tillräckligt. Så oavsett om du byter batteri eller bara vill ladda den kan du nu planera dina drag exakt: displayen visar på minuten exakt hur länge du kan fortsätta köra trucken. Den nya Linde E20-E50 syftar till att uppfylla varje behov när det kommer till batteribyten. Så Linde är ensamma om att erbjuda dig möjlighet att byta batteriet uppifrån eller från sidan.

  Batteribyte från sidan

  Enkelt batteribyte från sidan

  Vi ansåg att göra batteribyten så enkla och flexibla som möjligt inte var tillräckligt. Så oavsett om du byter batteri eller bara vill ladda den kan du nu planera dina drag exakt: displayen visar på minuten exakt hur länge du kan fortsätta köra trucken. Den nya Linde E20-E50 syftar till att uppfylla varje behov när det kommer till batteribyten. Så Linde är ensamma om att erbjuda dig möjlighet att byta batteriet uppifrån eller från sidan.

  Inbyggd laddare

  Inbyggd stöttålig högfrekvensladdare

  Oavsett om du använder våra truckar på ojämna golv, i extremt dammiga miljöer eller i den extrema kylan har den inbyggda laddare vad som krävs.
  Öppna bakluckan, anslut kabeln - och plötsligt kan du ladda alla typer av batterier, oavsett var du använder trucken - den inbyggd laddare är speciellt utvecklad för att få jobbet gjort!

  Aktiv ventilering av batteri

  Automatisk ventilation under uppladdning:

  Ladda batteriet med en sluten hytt kan inte bli enklare. Inga fler dörrar eller batteriluckor i vägen. Öppna enkelt den bakre luckan och koppla in kabeln. Långt efter föraren avslutat sitt skift, övervakar en sensor batteriets temperatur och ventilationsfläkten i motvikten har till uppgift att leda ut den gas som uppstår vid laddning.

  Öppningsbar batterikåpa

  Förenklad kontroll och laddning av batteri

  Med några enkla grepp har du full tillgång till alla battericeller och batterianslutningen:
  Steg ett: frigör batteriluckans lås
  (Steg två: om monterad - öppna bakfönstret)
  Steg tre: luta rattstången framåt och skjut stolen bakåt
  Steg fyra: Fäll upp batterikåpan